Quay về

Lớp năng khiếu ZUMBA

Tháng 10/2020

 • Các buổi: thứ 2 và thứ 4 từ `17h:00 đến 18:00

Tháng 11 và tháng 12/2020

 • Thứ 2 và thứ 4
  • từ 15:30 đến 16:30
  • từ 17:00 đến 18:00

Giáo viên: cô Nguyễn Song Quỳnh Như với 12 năm kinh nghiệm giảng dãy piano và múa Ballet và Zumba cho các bé trường mầm non

 

Lớp năng khiếu PIANO

Lớp học tháng 10/2020

 • Các buổi học: thứ 3 và thứ 5 từ `17h:00 đến 18:00

Lớp học của tháng 11 và tháng 12/2020

 • Thứ 3 và thứ 5
  • từ 15:30 đến 16:30
  • từ 17:00 đến 18:00

Giáo viên: cô Nguyễn Song Quỳnh Như

 • Huy chương vàng 2017 Solo Piano – giải APF Hong Kong
 • Thành viên của hội quốc tế “The Mandolin World”
 • Nhạc viện t/p HCM từ 1990-2004