HOẠT ĐỘNG PLAYTIME HẰNG NGÀY CỦA BÉ 

HỌC VẼ

Playtime

Học vẽ

Playtime

Học vẽ

Playtime

Học vẽ

Playtime

Học vẽ

TÌM HIỂU THIÊN NHIÊN

Playtime

Quan sát thiên nhiên

Playtime

Quan sát thiên nhiên

Playtime

Quan sát thiên nhiên

Playtime

Quan sát thiên nhiên

TÌM HIỂU VỀ HOA

Playtime

Quan sát thiên nhiên

Playtime

Quan sát thiên nhiên

Playtime

Quan sát thiên nhiên

Playtime

Quan sát thiên nhiên

VẼ NGOÀI TRỜI

Playtime

Vẽ tự do

Playtime

Vẽ tự do

Playtime

Vẽ tự do

Playtime

Vẽ tự do

HỌC VỀ CƠ THỂ

Playtime

Mắt – Tai – Mũi – Miệng

Playtime

Mắt – Tai – Mũi – Miệng

Playtime

Mắt – Tai – Mũi – Miệng

Playtime

Mắt – Tai – Mũi – Miệng